1. Home
  2. #CRYPTO

Thẻ: #CRYPTO

Bitcoin
3 kiểu người đầu tư Crypto phổ biến

3 kiểu người đầu tư Crypto phổ biến

Các cố vấn tài chính nên biết, hiểu các mục tiêu và nhu cầu cụ thể của các loại khách hàng khác nhau mà họ sẽ gặp - những người muốn đầu tư vào tiền

Block chain
DeFi ( Decentralized Finance ) – Tài chính phi tập trung là gì ?

DeFi ( Decentralized Finance ) – Tài chính phi tập trung là gì ?

Cụm từ " tài chính phi tập trung" là một xu hướng mới nổi trong thị trường đầu tư tài chính, đặc biệt là thị trường Crypto. Tài chính phi tập trung là một cuộc